ماموریت
ماموریت ما تولید و تامین تجهیزات استاندارد و بروز صنعت برق در زمینه های تولید، انتقال و توزیع؛ از طریق بکارگیری سرمایه های انسانی توانمند و دانش روز می باشد که حاصل آن خلق ارزش افزوده برای همه ذینفعان (بخصوص مشتریان و کارکنان) می باشد.
چشم انداز
شرکت مهندسی نواختران با پشتوانه کارکنان و مدیران مسوولیت پذیر و دانش مدار خود از طریق خلق محصولات متنوع و باکیفیت در صنعت برق شناخته شده و جزء سه انتخاب اول مشتریان شرق کشور و بازار کشورهای همسایه می باشد.

ارزشهای سازمان

* توجه به رضایتمندی و خدمت به همه ذینفعان بخصوص کارکنان و مشتریان مقدم بر هر چیز
* مسوولیت پذیری و تعهد در تمامی امور
* انضباط و ثبات در تمامی فعالیت های کاری
* تلاش و پشتکار و بهره وری در تحقق اهداف
* خلق، کسب و انتقال دانش