•  بانک مسکن
   •  شرکت مهام شرق
   •  شرکت سرو  یزد
   •  قطار شهری مشهد
   •  کارخانه فولاد شاهرود
   •  و ….
   •  شهرداری مشهد
   •  شهرداری نیشابور
   •  شهرداری تربت جام
   •  شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان
   •  پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
   •  توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
   •  توزیع نیروی برق مشهد
   •  آب منطقه ای استان خراسان رضوی
   •  مخابرات استان خراسان رضوی
   •  آب و فاضلاب