تضمین کیفیت

از مهمترین وظایف این قسمت ، مستند سازی خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی و دستورالعملهای تولید می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به پرسنل ذیربط جهت اجرایی کردن این سیستم در سازمان را نیز بر عهده دارد .
هدف نهایی اجرای مدیریت کیفی ، ایجاد و ابقاء روشهای قابل انتقال میباشد برای اجرا و حصول روشهای تکرار پذیر ، و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول می باشند ، باید برنامه تضمین کیفیت در سازمان به شکل مناسب و کامل اجرا شود. تضمین کیفیت بمعنای تمامی تلاشهای یک مجموعه برای بهبود کارایی یا ظرفیت ارائه خدمات و قدرت موثر یا اثر بخشی در واحد مربوطه میباشد .
در همین راستا سازمان موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 شده است.

مهندسی

واحد مهندسی به عنوان قلب تپنده سازمان ، علاوه بر نظارت بر فرآیندهای تولید، مسئولیت طراحی و تهیه نقشه های ساخت تجهیزات و قطعات را برعهده دارد . مهندسین مجرب و کار آزموده در واحد مهندسی با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا همچون SolidWorks فرآیندهای طراحی و مهندسی معکوس را انجام می دهند.همچنین این واحد در تعامل مستقیم با واحد برنامه ریزی که وظیفه هماهنگی درون سازمانی و پایش و کنترل پروژه ها را داراست می باشد .

تولید

واحد مونتاژ

واحدهاي توليد شركت با بكارگيري روشهاي نوين ، مواد اوليه مرغوب، تجهيزات مناسب و استاندارد، ضمن برنامه ريزي دقيق و رعايت اصول كيفي در فرآيندهاي ساخت ،خط مشي خود را در توليد به هنگام و رعايت اصول استانداردهاي تضمين كيفيت بنا نهاده است، كه در اين راستا با ارتقاي سطح علمي و مهارتي پرسنل از طريق آموزشهاي مرتبط و افزايش بهره وري نيروي انساني توانسته است ضمن تحقق خط مشي فوق، محصولاتي را توليد نمايد كه قابل رقابت با محصولات مشابه در كلاس جهاني باشد.

واحد فلزکاری

آنچه اين واحد را در ارائه خدمات متمايز مي سازد زمانبندي دقيق ، ارائه خدمات و كيفيت برتر است كه گواه آن در محصولات توليدي اين شركت متجلي مي باشد. هم اكنون اين واحد قادر است انواع خدمات فلزي شامل : خدمات CNC ، برشکاری ، خم و رنگ را با بهترين كيفيت به صنايع مخابراتي ، برق و الكترونيك ، تجهيزات پزشكي، كامپيوتر و كليه صنايعي كه به گونه اي با خدمات فلزي مرتبط مي باشند، ارائه نمايد.
يكي از مهمترين فعاليتها در اين قسمت انجام آزمون ها و تستهاي ابعادي ، در خصوص بدنه هاي فلزي و همچنين كليه آزمونهاي مربوط به تست چسبندگي ، ضربه ، خمش مرتبط با رنگ آميزي بدنه فریم هاي فلزي مي باشد.

اداری

با عنايت به اين كه يكي از سرمايه هاي اصلي سازمان ، منابع انساني است، لذا اين واحد يكي از واحدهاي بسيار كليدي در سازمان به شمار می آید. توجه بيشتر به مباحث آموزشی درون سازمانی بر اساس نيازهای سازمان و نیروی انسانی به صورت جدي و علمي، برنامه ريزي تقويم آموزشي برون سازماني، شركت در سمينارها و همايش هاي مرتبط و برگزاري تورهاي آموزشی بازديد از تأمين كنندگان جهت شناخت ويژگي هاي قطعات ، در دستور كار واحد اداري است. اين واحد با ایجاد موارد انگيزشي – رفاهي، سعي در تقويت روحيه و به تبع آن، افزايش بازده و عملكرد و حصول رضايت آنان دارد .