خط مشی

شرکت مهندسی نواختران، با تجربه سالها فعالیت در زمینه تولید و تامین تجهیزات استاندارد و بروز صنعت برق در زمینه های تولید، انتقال و توزیع، تداوم کسب و کار و رشد را در گرو کسب اعتماد بلندمدت مشتریان و سایر ذینغعان، از طریق برآورده کردن الزامات آنها و فراتر رفتن از آن می داند.

این شرکت با ایجاد تفکر فرآیندگرا و تصمیم گیری های هوشمندانه مبتنی بر ریسک درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی، کیفی و ایمنی و بهبود مداوم فرآیندها، رضایت مشتری را سر لوحه کار خود قرار داده و همه کارکنان شرکت در قالب یک گروه، تلاش کرده تا اعتماد مشتریان را با خلق ارزش افزوده برای آنها در تمام مراحل طراحی، تولید، بسته بندی و خدمات پس از فروش در چرخه عمر محصول، بر پایه استاندارد های فنی و با الگو قراردادن پیشتازان این صنعت، پاسخ گویند.

این شرکت با در نظر گرفتن منافع همه ذینعان موارد زیر را به عنوان اهداف عمده کیفی در این خط مشی بیان می دارد :

  • ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان به منظور کسب رضایت ایشان و ایجاد وفاداری.
  • کاهش هزینه ها، از طریق بهینه سازی فرآیندها به منظور ایجاد مزیت رقابتی.
  • برآورده سازی الزامات کمی و کیفی و ایمنی مشتریان و تحویل به موقع.
  • توانمندسازی و توسعه مهارت های کارکنان.
  • ایجاد محیط کار مناسب، پاکیزه و ایمن.
  • بهبود مداوم سطح کیفی و تولید محصولات جدید جهت دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر.
  • فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان.

بمنظور دستیابی به اصول بالا این شرکت سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استاندارد  ISO9001:2015 درکلیه سطوح و برای کلیه محصولات خود به اجرا درآورده و بطور مداوم خودرا نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند.