شرکت مهندسی نواختران جهت برآورده كردن نیازهای مشتريان و ارائه محصول منطبق با نياز ايشان ، از آخرين ويرايش استانداردهاي فني بهره می برد.

در همین راستا شرکت مهندسی نواختران موفق به کسب گواهینامه ISO 9001:2008  در زمینه سیستم مدیریت کیفیت شده است.

تقدیر نامه ها