مطالب توسط somayeh chenarani

تضمین کیفیت

از مهمترین وظایف این قسمت ، مستند سازی خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی و دستورالعملهای تولید می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به پرسنل ذیربط جهت اجرایی کردن این سیستم در سازمان را نیز بر عهده […]

مهندسی

واحد مهندسی به عنوان قلب تپنده سازمان ، علاوه بر نظارت بر فرآیندهای تولید، مسئولیت طراحی و تهیه نقشه های ساخت تجهیزات و قطعات را برعهده دارد . مهندسین مجرب و کار آزموده در واحد مهندسی با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا همچون SolidWorks فرآیندهای طراحی و مهندسی معکوس را انجام می دهند.همچنین این […]

تولید

واحد مونتاژ واحدهاي توليد شركت با بكارگيري روشهاي نوين ، مواد اوليه مرغوب، تجهيزات مناسب و استاندارد، ضمن برنامه ريزي دقيق و رعايت اصول كيفي در فرآيندهاي ساخت ،خط مشي خود را در توليد به هنگام و رعايت اصول استانداردهاي تضمين كيفيت بنا نهاده است، كه در اين راستا با ارتقاي سطح علمي و مهارتي […]

اداری

با عنايت به اين كه يكي از سرمايه هاي اصلي سازمان ، منابع انساني است، لذا اين واحد يكي از واحدهاي بسيار كليدي در سازمان به شمار می آید. توجه بيشتر به مباحث آموزشی درون سازمانی بر اساس نيازهای سازمان و نیروی انسانی به صورت جدي و علمي، برنامه ريزي تقويم آموزشي برون سازماني، شركت […]